Niebezpieczny zużyty sprzęt jest źródłem wielu surowców wtórnych

Wiele osób pyta, dlaczego niebezpieczny zużyty sprzęt wymaga od nas szczególnego podejścia. Wynika to z przynajmniej trzech powodów. W takich urządzeniach znajduje się wiele szkodliwych substancji i materiałów, które w razie uszkodzenia przedmiotu przedostają się do gleby i wód gruntowych. Chodzi o substancje groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt: freon, azbest, ołów, kadm, rtęć, związku bromu, nikiel, chrom i PCB.

Niebezpieczny zużyty sprzęt rozkłada się przez setki lat, zagrażając ludziom i środowisku. Poza tym szpeci krajobraz oraz pogarsza jakość naszego życia z powodu systematycznego powiększania powierzchni składowisk i wysypisk.

Znacznie lepiej jest przetwarzać ten niebezpieczny zużyty sprzęt. Oczywiście nie możemy się tym zajmować osobiście. Po pierwsze jest to zabronione (za demontaż tzw. elektrośmieci i pozyskiwanie materiałów do recyklingu przez osoby i instytucje do tego nieuprawnione grozi grzywna sięgająca 100 tys. zł), a po drugie - istnieją specjalne firmy, które zbierają zużyty sprzęt i zajmują się jego demontażem oraz przetwarzaniem uzyskanych w ten sposób części.

Należy wspomnieć, że niebezpieczny zużyty sprzęt kryje w sobie wiele surowców, które nadają się - po odpowiedniej obróbce - do ponownego wykorzystania. Przykłady? Szklane drzwiczki od pralki staną się naczyniem żaroodpornym, z uzyskane z tej samej maszyny i następnie przetworzone włókna karbonowe będą surowcem do produkcji żagli i namiotów.

Mało? W telefonie komórkowym znajduje się wiele metali (platyna, złoto, srebro, miedź), z których powstać mogą: czajniki, plomby dentystyczne, czy instrumenty muzyczne. Plastik z lodówki posłuży do wytworzenia kołpaków, a odzyskany freon wypełni nowe urządzenie tego rodzaju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.