Rodzaje recyklingu

Rozróżnia się trzy rodzaje recyklingu:

  • Ponowne zastosowanie – powtarzające się zastosowanie materiału lub produktu w tym samym celu (np bieżnikowanie opon, butelki na wymianę)
  • Dalsze zastosowanie – użycie odpadów do nowych zastosowań po odpowiedniej przeróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej (np granulacja zużytych tworzyw sztucznych i opon, gdzie granulat jest stosowany jako wypełniacz w materiałach budowlanych
  • Ponowne zużytkowanie – odzyskiwanie odpadów chemicznych ze śmieci i ponowne wprowadzenie ich do produkcji (np użycie wraków samochodowych w stalowniach)