Rodzaje recyklingu: materiałowy, surowcowy, energetyczny.

Recykling oznacza działania zmierzające do tego aby coś co już zostało użyte, można było użyć ponownie w takiej czy innej formie. Ponowne przywrócenie do cyklu - obrotu, uniknięcie straty.

Koszty poszczególnych rodzajów recyklingu

Wyróżnić można poszczególne rodzaje recyklingu w zależności od sposobu przetwarzania oraz uzyskiwanych korzyści.

Niejednokrotnie koszt recyklingu i ponownego przywrócenia do obiegu czegoś co zostało zużyte może być znacznie wyższy niż ponowne wytworzenie. Mimo dodatkowych kosztów, z innych względów recykling może się opłacać.

Najczęściej o sensowności przeprowadzenia danego rodzaju recyklingu decydują względy ekologiczne. Jednak nie zawsze wykorzystuje się najtańszy rodzaj recyklingu.

O wyborze danego rodzaju recyklingu, przed względami ekonomicznymi, zdecydować mogą:

  • ochrona środowiska - konieczność pozbycia się danego rodzaju odpadu
  • uciążliwość odpadów - zagrożenia zdrowotne,
  • problem z przechowywaniem odpadów - duża objętość,
  • dostępne w danym czasie i danym rejonie dotacje unijne lub państwowe.

Recykling materiałowy - ponowne zastosowanie

Powtarzające się zastosowanie materiału lub produktu w tym samym celu (np bieżnikowanie opon, butelki na wymianę). Zobacz na czym polega recykling materiałowy.

Recykling surowcowy - ponowne zużytkowanie

Odzyskiwanie odpadów chemicznych ze śmieci i ponowne wprowadzenie ich do produkcji (np użycie wraków samochodowych w stalowniach). 

Użycie odpadów do nowych zastosowań po odpowiedniej przeróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej (np granulacja zużytych tworzyw sztucznych i opon, gdzie granulat jest stosowany jako wypełniacz w materiałach budowlanych. Zobacz na czym polega recykling surowcowy.

Recykling energetyczny - odzysk energii z odpadów

Odpady, które nie mogą być zastosowane jako surowiec lub ponownie użyte w obiegu trafiają do specjalnego pieca. Użycie jako paliwo to ostatnia opcja na utylizację. Zobacz na czym polega recykling energetyczny.

Kompostowanie

Odpady organiczne, mogą być zutylizowane poprzez poddanie kompostowaniu. W procesie kompostowania, bezużyteczne resztki stają się cennym nawozem.