System recyklingu

System recyklingu obejmuje następujące elementy:

 • Właściwa polityka państwa sprzyjająca recyklingowi
 • Odpowiednie projektowanie dóbr:
  • możliwie najszersze wykorzystanie w nich materiałów zdatnych do recyklingu,
  • używanie jednorodnych materiałów, co upraszcza demontaż i segregację
  • łączenie różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozłączenie było jak najprostrze
  • używanie części składowych, które nadają się do ponownego użycia bez przetwarzania lub przy minimalnym uzdatnieniu
 • Rozwój technologii przetwarzania odpadów w celu wykorzystania jak największej ich części
 • System oznaczania odpadów produktów i części składowych produktów w celu ułatwienia segregacji.
 • Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych odpadów
 • Odpowiednie przygotowanie odpadów do przetwarzania oraz przetwarzanie i odzyskiwanie surowców