Metody recyklingu

Od niedawna istnieje jeszcze jedne podział recyklingu - ze względu na specyfikę technologi. Wyróżnia się trzy główne metody: