Oddawanie zużytego sprzętu w wyznaczonym punkcie jest bardzo dobrym zachowaniem

Jak w praktyce wygląda oddawanie zużytego sprzętu? Nie jest to skomplikowana czynność, choć może wymagać od nas większego wysiłku niż pozbywanie się standardowych, komunalnych odpadów (makulatury, puszek, plastiku, itd.). Dlaczego?

Zużytego sprzętu nie można wyrzucać do przydomowego kubła, czy osiedlowego śmietnika, ponieważ są to niebezpieczne odpady zawierające groźne dla zdrowia substancje: ołów, rtęć, chrom, związku bromu, freon, azbest, PCB, nikiel, kadm. Mogą one wywołać wiele chorób oraz uszkodzić wiele organów, np. serce, nerki, oczy.

Jak w takim razie wygląda oddawanie zużytego sprzętu? Trzeba znaleźć punt specjalizujący się w przyjmowaniu i przechowywaniu takich odpadów. Zwykle na jedną gminę przypada jeden podmiot zajmujący się zbiorem elektrośmieci, czyli starych i zepsutych pralek, lodówek, telewizorów, komputerów, kuchenek, czajników, telefonów komórkowych, baterii, świetlówek, gadżetów elektronicznych, laptopów, gier elektronicznych oraz wszelkich urządzeń działających na prąd lub baterie.

Adres firmy uzyskamy w urzędzie gminy. Można go też poszukać w internecie. Jeśli na terenie naszej gminy nie funkcjonuje wyspecjalizowany w odbiorze zużytego sprzętu punkt, skontaktujmy się z zakładem komunalnym.

Inną opcją jest pozostawienie zużytego sprzętu w sklepie, ale tylko pod warunkiem kupna w nim nowego urządzenia. Oddawanie zużytego sprzętu możliwe jet też w serwisie, z tym że najpierw należy podjąć próbę naprawy takich przedmiotów. Ostatecznie szkodliwe odpady można oddać do punktu złomu, pod warunkiem że ma on zezwolenie na działalność tego typu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.